Een technisch adviseur of wel expert genoemd, staat één der partijen technisch bij. Dit kan de klant van een aannemer zijn die niet tevreden is over de geleverde prestaties, soms kan het de aannemer zelf zijn, wanneer deze zich niet mondig genoeg voelt om alleen deel te nemen aan een plaatsbezoek. Als technisch expert kan je bijdragen tot het oplossen van een geschil, door pro-actief naar oplossingen te zoeken, die technisch haalbaar zijn. Partijen zijn soms gefocust op het probleem dat gerezen is tussen hen waardoor de oplossing niet steeds voor de hand ligt.

Het is ook belangrijk dat elke partij, de nodige technische bijstand bekomt opdat deze niet in het nadeel is.

0495 52 22 49

09 252 48 32

Asselkouter 42

9820 Merelbeke