top of page
gerechtsdeskundige

Geschillenregeling kent verschillende vormen, waarbij bemiddeling te weinig wordt aangesproken als mogelijke oplossing tot een geschil.

Wij kunnen optreden als bemiddelaar, om te trachten partijen dichter bij elkaar te krijgen en zo naar een oplossing te werken. 

De bemiddeling kan steeds stopgezet worden, wanneer één der partijen hierom verzoekt.
Bemiddeling kan een tijdrovende dure rechtszaak helpen vermijden.
Belangrijk is dat, bij de keuze van de bemiddelaar, dit in onderling overleg en overeenstemming gebeurt, zodat de onpartijdigheid van de bemiddelaar verzekerd is.

bottom of page